In een lerende en innovatieve school heeft iedere leraar de ruimte om leiderschap te verwerven en invloed uit te oefenen

Hoe zorgen we ervoor dat leraren met meer plezier en betrokkenheid naar hun werk gaan? Wat vraagt het van ons docententeam om innovatiever te werken? Welk type leiderschap van de schoolleider draagt het meest bij aan een school waar leraren zich duurzaam professioneel ontwikkelen?

Samen met schoolleiders en leraren doe ik onderzoek naar dit soort vragen. En ik help scholen en andere maatschappelijke organisaties om daar concreet vorm aan te geven. Ook geef ik workshops en schrijf ik op diverse plekken over mijn werk.

Ik word geïnspireerd door de opvattingen rond gespreid leiderschap. De heldhaftige leider die in zijn eentje de weg wijst, is niet meer van deze tijd. Leraren zijn professionals die vanuit hun vakmanschap invloed kunnen en willen uitoefenen. Ouders verwachten dat ze mee kunnen denken aan de besluitvorming op school. Ook leerlingen hebben meer plezier in leren als ze daar zelf keuzes in kunnen maken.

Gespreid leiderschap gaat er vanuit dat iedereen in de school kan leiden

Leiderschap verwerf je op basis van waar je goed in bent en waar je affiniteit voor hebt. De leraar die echt warmloopt voor de vakinhoud neemt bijvoorbeeld het voortouw in de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal. Een andere leraar, die vooral affiniteit heeft met het welzijn van leerlingen, trekt de kar bij het tegengaan van voortijdig schooluitval.

In mijn werk zoek ik samen met professionals hoe gespreid leiderschap vorm krijgt in de school zodat het bijdraagt aan het oplossen van concrete en relevante vraagstukken, bijvoorbeeld rondom de motivatie van leerlingen, excellentie in het onderwijs of passend onderwijs. Hierdoor helpt onderzoek je ook direct om je werk beter te doen.

Op zoek naar plekken waar bevlogen professionals werken

In 2009 ben ik afgestudeerd als onderwijskundige aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel doe ik een promotieonderzoek naar gespreid leiderschap in de onderwijscontext, bij het Welten-instituut van de Open Universiteit. Ook schrijf ik aan een praktijkgericht boek over dit thema voor schoolleiders en leraren.

In mijn vrije tijd ga ik graag wielrennen of golfsurfen. Ook ben ik gek op reizen, het liefst naar Indonesië of andere mooie landen waar je goed kunt surfen. Ik woon met veel plezier in Amsterdam.

Tijdens diverse onderzoeken en adviesprojecten merkte ik hoe belemmerend het werkt als professionals te weinig ruimte ervaren om bij te dragen aan de organisatie. Het leidt tot passiviteit en onverschilligheid. Op plekken waar mensen juist wel vanuit hun expertise en affiniteit invloed uitoefenen, zie ik bevlogenheid, passie en creativiteit.

Wil je meer weten over wat ik doe?

Mijn werk bestaat uit onderzoek en advies, workshops en schrijven. Als je vragen hebt of wilt samenwerken, neem dan gerust contact op.